Färre personer hanterar varje provrör

Kliniskt kemiska laboratoriet i Växjö har som mål att vara ett modernt laboratorium i framkant

Som del i det arbetet har laboratoriet valt en helautomatiserad lösning för rörpost som har bidragit till bättre arbetsprocesser. 

 

Lena Bengtsson, avdelningschef för Klinisk kemi vid centrallasarettet i Växjö, berättar om bakgrunden till att beslutet togs att ställa om verksamheten till en helautomatiserad lösning för rörposten. Rörposten hanterar bland annat prover som förs till laboratoriet. 

– Beslutet bygger på flera faktorer, som bildar en helhet. Avgörande faktorer var svarstid, patientsäkerhet, ekonomi och bemanning. Vi tittade på olika alternativ och valde det som verkade mest fördelaktigt för oss.

Laboratoriet vill arbeta efter en princip, ”ett provrör – ett fingeravtryck”. Målet är att färre personer ska behöva hantera den mängd prover som levereras till laboratoriet.

– Tanken är att den enda som ska ta i provröret är den provtagande personalen. Allt övrigt, som kvittering, sortering, analysering, arkivering med mera sköts automatiskt. Det innebär standardiserade svarstider och att vår personal kan arbeta med mer kvalificerade arbetsuppgifter.

Rörpost har använts inom olika typer av verksamheter genom åren. Systemet kräver att byggnader tillåter att det byggs in i själva konstruktionen. Det kan därför vara utmanande att utveckla system som redan finns på plats. En ombyggnation öppnade möjligheten för laboratoriet i Växjö.

– Tidigare hade vi rörpost från två avdelningar. I samband med ombyggnationen fick vi möjlighet att investera i ett system där proverna med hjälp av tryckluft skickas ner i bulk till laboratoriet. Därifrån transporteras provrören direkt upp i en enhet som sorterar proverna och sedan vidare in i den automatiserade processen.


Automation förbättrar arbetsmiljön


Den automatiserade processen har inneburit mindre handpåläggning och bättre arbetsmiljö för personalen.

– Tidigare har medarbetarna varit tvungna att skruva av och på alla förpackningar med rörpost som kommer in dagligen. Med det nya systemet slipper personalen det momentet vilket bidrar till en bättre arbetsmiljö. Vår erfarenhet är att en bättre arbetsprocess också bidrar till standardisering av svarstiderna.

Förändring i arbetssätt och metod kan ta tid att implementera och arbetet ställer vissa krav på organisationen, säger Lena Bengtsson.

– Förändringar tar tid och måste få ta tid. Det är ett kontinuerligt arbete där det är viktigt med information och delaktighet hos alla inblandade. Vi arbetar hela tiden med att genomlysa våra processer och inkludera alla medarbetare i arbetet så att fördelarna kan lyftas fram.

Helautomatiseringen av rörpostsystemet är en del av laboratoriets långsiktiga ambition när det kommer till automation.

– Samtidigt som vi är nöjda med implementeringen av det här systemet befinner vi oss i konstant utveckling. Vi vill vara ett modernt laboratorium som ligger i framkant och som är landets mest moderna, utifrån våra förutsättningar. För att nå dit är ambitionen att fortsätta både utmana och verkligen använda de möjligheter som automation ger verksamheten.