Lugnare på laboratoriet med digitalpatologi

Patologilaboratoriet på Skånes Universitetssjukhus Malmö berättar om sin digitala förändringsresa

Patologilaboratoriet på Skånes Universitetssjukhus Malmö – samt övriga patologilaboratorier i Region Skåne – har gjort en digital förändringsresa. Numera delas glasen inte ut till patologerna, utan de arbetar helt digitalt. Här berättar Ivica Filinic och Kevin Sandeman, enhetschefer för immunolaboratoriet och patologer på Skånes Universitetssjukhus Malmö, om laboratoriets resa.

– Vi började i maj med scanning och behövde sex månader för omställningsprocessen. Nu har vi sedan tre månader tillbaka inte delat ut glas till patologerna, berättar Kevin Sandeman.

Initiativet till att patologilaboratorierna i södra Sverige skulle gå över till digitala bilder kom från ledningen i Region Skåne. Det var ett led i att nå regionens mål: Att verksamheterna i regionen ska använda fler digitala lösningar. Det fanns även en önskan hos personalen om att gå från att granska fysiska glas till att gå över till digitala bilder.

Hur reagerade personalen på digitaliseringen?

– Det fanns en viss oro för att digitaliseringen skulle innebära dubbelarbete – vilket det blev. Men det var endast under en övergångsfas, säger Kevin Sandeman.

– Många var rädda att något skulle kunna gå fel. Men det blev tvärtom. Kritiken mot det digitala gav oss en möjlighet att se över rutiner och förbättra kvaliteten på laboratoriet. Så det blev en form av intern kvalitetsgranskning, säger Ivica Filinic.

Det fanns även en oro för feldiagnostisering.

– Som kompromiss för att patologerna ska känna sig trygga med att inte längre få glasen utdelade, kan de vid behov beställa glasen som komplement och få dem levererade eller omscannade inom två timmar. Kvaliteten på scanningen är så pass hög att det är högst någon promille av glasen som beställs för granskning i mikroskop eller scannas om.

Största vinningarna?

– Arbetsro! När glasen inte längre delas ut till patologerna blir det lugnare på laboratoriet. Tidigare var många störda över att allt inte var samlat på ett och samma ställe. Nu upplever personalen att de har kontroll. Ingen behöver gå runt och leta efter glas. Alla jobbar i samma system, på samma sätt. Olika yrkesgrupper samarbetar och kan ge varandra tips, säger Kevin Sandeman.

– Det digitala flödet har också sparat mycket tid. Numera behöver vi inte längre sortera och dela ut glas till patologerna. Tidigare hanterade vi och lämnade ut 1 000–1 300 glas per dag. Vi har fått en helt annan översikt när det gäller koordinationen av verksamheten, säger Ivica Filinic.

Några andra fördelar?

– Vi har märkt att inlärningsprocessen hos ST-läkarna har förbättrats. Det är lättare för dem att titta på en digital bild, som kan zoomas ut och ge en helhetsbild, jämfört med att titta i ett mikroskop. Nu är det dessutom möjligt att lägga till referensbilder och zooma in i detaljer. Det är också enklare för studenterna att jämföra olika snitt, säger Kevin Sandeman.

Hur säkerställde ni valideringsprocessen?

– Alla patologer hade tillgång till en excelfil där de samlade en hel lista med fall, som vi sedan kunde ta upp på en multidisciplinär konferens. Vi skickade även ut en enkät där patologerna kunde skriva ner eventuella avvikelser, förklarar Kevin Sandeman.

Har ni fått kortare svarstider?

– Inte än, men det är vår förhoppning. Officiellt har vi arbetat helt digitalt i tre månader, så en riktig mätning kan vi inte göra ännu, säger Kevin Sandeman.

Tips till andra laboratorier, som vill digitalisera?

– Jobba multidisciplinärt! Jobba över gränserna mellan olika yrkesgrupper. Ha många möten och lyssna både på de som är positiva och de som är mer skeptiska. Fånga upp all oro. Det är viktigt att säkerställa att alla får komma till tals, uppmanar Kevin Sandeman.