Artikel

Pålitliga testresultat är viktiga for vården och patienten

- Jag är en utdöende art, säger Tom Lundahl

Det är viktigt att säkerställa kvalitet av diagnostiska analyser vid upphandlingar på laboratoriet. För att skapa rätt förutsättningar menar Tom Lundahl att upphandlingsenheten måste agera som ett stöd till professionen, för blir det fel riskerar man att förlora personal. 

Tom Lundahl, överläkare på Klinisk kemi vid Länssjukhuset i Kalmar, med mångåriga erfarenhet som laboratorieläkare berättar om vikten av god analyskvalitet på laboratoriet och hur viktigt det är att upphandla rätt.

 

Upphandlingens påverkan på verksamheten

- Det är hur lätt som helst att specificera vad som behövs för en upphandling. Jag skulle däremot önska att externkontroller var en del av utvärderingen vid en upphandling för att säkerställa analyskvaliten för laboratoriets verksamhet. 

Tom Lundahl berättar vidare om varför han lyfter frågan om externa kontroller.

-Externa kontroller från Equalis visar hur vissa analyser rör sig oroande medan andra har väldigt stabila testresultat. Det man vill se är något som är robust och bra. Jag vill inte behöva faktorisera innan jag kan släppa ut mina provresultat till vården.

En upphandling tar mycket tid i anspråk för laboratoriet och det är viktigt att det blir rätt för att inte riskera inköp av instrument som inte levererar eller personaluppsägningar till följd av missnöje.

- Om de med kunskap har mandat att genomföra upphandlingarna är det enklare att göra rätt, säger Tom Lundahl.

Ett gott samarbete mellan medicinskt ansvarig, representanter från laboratorieverksamheten och upphandlare är av yttersta vikt för att säkerställa att laboratoriet bygger sin verksamhet utefter nuvarande och framtida behov. Där är den medicinska kompetensen viktig för att säkerställa kvaliteten för de analyser som skall rapporteras ut till klinik.


Kvalitetsansvaret på laboratoriet

- Jag som medicinskt ansvarig kan inte tumma på kvalitet.

Vem som bär kvalitetsansvaret på laboratoriet varierar mellan regionerna. En viktig förutsättning för att fortsätta leverera resultat med god kvalitet är att tydliggöra var det ska genomföras förbättringar.

- Jag tycker att jag fick en bra insyn i hela laboratoriet genom att gå igenom externkontrollerna. Det gav en indikation på var det behövdes slås ner och genomföras förbättringar.

CV, eller variationskoeffecient är ett sätt att beskriva testresultatets spridning och något som ofta används vid såväl interna- som externa kontroller från Equalis (1).

- Genom att utgå från den biologiska variationen kan krav ställas på metoder och prestanda. I de immunologiska testerna brukar jag följa precisionsprofilerna väldigt noga. För andra metoder inom allmänkemi följer jag CV för att säkerställa att de ligger på en nivå som jag trivs med så att säga, säger Tom Lundahl.

Hög kompetens på laboratoriet och en god dialog med industrin möjliggör för att kunna agera snabbare när det uppdagas fel på laboratoriet.

 

Ledarskapet utmanar i nya organisationer

- Det är väldigt synd att vi inte ser fler BMA kliva fram som avdelningschefer, säger Tom Lundahl.

En stor utmaning framåt är både kompetens och ledarskap i de nya stora organisationerna. Vem som bör axla ledarskapet på laboratoriet är en svår fråga. Det ser olika ut i våra regioner och vad krävs egentligen av den som tar ansvar för laboratorieverksamheten?

- Den som har högsta kompetens, som bäst förstår utveckling, den förstår vad som kommer i nästa steg är den som bäst driver ett labb. Men i dessa jättestora organisationer – då kanske det kommer in en ekonom som kan styra utifrån kostnadseffektivitet – en laboratorieläkare kanske inte är förberedd för att ta dessa tunga administrativa roller då de har en väldig slagsida åt sin egen profession.

 

Vilka är de tre viktigaste förändringar som skett på laboratoriet under din tid?

- Elektroniska beställningsrutiner. Att ladda ned elektroniska beställningar direkt till laboratoriet, det var något som tagit tid att implementera på vissa ställen, Halland utvecklade ett kolossalt lysande system ”Hallands kurir”. Det stora värdet är att labbet vet vad de ska göra, det blir inga fel. Tidigare hade sjukhusen sekretariat som skulle skriva in beställningar, vilket var horribelt.

- Automationen har gjort att produktiviteten kunnat öka enormt. Tillförlitligheten är också kolossalt mycket högre. Nu agerar man på ett resultat och behöver inte ta om några prover. Analysfel existerar knappt i dagsläget. Dessutom erjuder instrumenten stora breda sortiment och väldigt bra svarstider.

- Troponinerna på hjärtsidan har betytt väldigt mycket för sjukvården. EKG är rakt igenom uselt annat än för större infarkter men inte för de mindre. Hjärtsjukvården har ett fått ett väldigt kraftigt verktyg i sina händer. Det är revolutionerande, sägerTom Lundahl.

Referenser

  1. Equalis Beräkningar och diagram i Equalis resultatsammanställningar https://www.equalis.se/media/anfef1o5/p016-ber%C3%A4kningar-och-diagram-i-equalis-resultatsammanst%C3%A4llningar_1-1.pdf