Events

Roche Diagnostics nätverkar under NMMD

Nätverket för molekylär mikrobiologisk diagnostik - NMMD 2023

 

Klinisk mikrobiologi i Kalmar arrangerar årets nätverksträff på vackra Kalmar slott den 4-5 maj 2023. Roche Diagnostics medverkar med en utställning där digitala lösningar och instrument presenteras, bland annat:

  • ePlex®-systemet - en komplett, integrerad “Sample-To-Answer”-lösning, designad för att optimera effektiviteten på laboratoriet samt möjliggöra ett brett spektrum av analyser för symptombaserad diagnostik. 
  • Avenio Edge - ett helt automatiserat system för biblioteksprepp och target enrichment samt QC och poolning av färdiga bibliotek. 

Tag chansen att få en demonstration LightCycler® PRO* i montern och diskutera vad det finns för behov av integrerade, uppkopplade qPCR instrument som möjliggör RUO/LDT och IVD på samma instrument. Besök vår monter och diskutera utmaningarna inför framtiden! 

Hjärtligt välkommen att besöka oss under NMMD-dagarna.
 
 
 
 
*The LightCycler® PRO System is in development and not available for sale.