Artikel

Avancerad DNA-sekvensering används för att hitta patienter och ge rätt behandling

DNA-sekvensering kan användas för att identifiera kliniskt relevanta biomarkörer hos patienter med cancer. Möt Johan Lindberg från Karolinska Institutet som är en av flera forskare involverade i studien ProBio.

 

Syftet med ProBiostudien är att förstå om det genom ett vanligt blodprov går att ge en bättre behandling till patienter med spridd prostatacancer än vad som görs idag. Från blodprovet, en så kallad liquid biopsy, anrikas cirkulerande DNA från tumören (ctDNA) och genetiska biomarkörer identifieras genom sekvensering. Baserat på förändringarna i tumörens genom slumpas patienterna till en av fem behandlingsalternativ (1). 

- Min forskargrupps uppgift är att med hjälp av DNA-sekvensering identifiera kliniskt relevanta biomarkörer hos patienter med cancer. Sen försöker vi också förbättra diagnostiken genom att skapa känsligare analyser så att vi på ett bättre sätt kan hitta biomarkörer, berättar Johan Lindberg.

ProBiostudien innefattar hantering av provmaterial från fyra länder och fler än 27 kliniker, vilket utmanat forskarna på laboratoriet att hantera stora provflöden och de samarbetar med KI Biobank på Karolinska Institutet för pre-analyshanteringen av proverna. Vidare har de gjort investeringar inom IT och automation samt utarbetat nya processer för hantering av prover. En av utmaningarna är att kunna skicka materialet på ett sådant sätt att det går att använda när det kommer fram. Blodproverna måste förvaras i rumstemperatur för att kunna användas, vilket ställer stora krav på transporter med jämn och spårbar temperatur. 

- Målet med studien är att se till att det vi lär oss omvandlas till klinisk rutin för att komma alla patienter till nytta, berättar Johan Lindberg. 

Example

Vad är liquid biopsy?

När analys av vävnadsbiopsi inte är möjlig används ibland är en så kallad liquid biopsy eller flytande biopsi.

Det blir  allt vanligare att analysera cirkulerande DNA från tumörer. Cirkulerande tumör-DNA är små DNA-fragment från tumörer i blodomloppet. Förändringar i det fritt cirkulerande DNA kan användas som biomarkörer för behandling av patienter och analysen är känslig och genomförs med tekniker som sekvensering (2).

 

 

Avancerade analysmetoder ställer höga krav på kompetens och nya lösningar

 

Att sätta upp en studie har sina utmaningar. Johans Lindbergs bästa tips för att starta upp en studie är att skaffa sig ordentlig koll över fältet, från ax till limpa, för att definiera vad samt hur saker och ting skall göras. Sen kommer utmaningen i att hitta drivna duktiga medarbetare för att utföra de olika momenten. Johan har  haft tur och lyckats rekrytera fantastiska medarbetare som kan laboratoriearbete, provhantering och bioinformatik.

Johan Lindberg avslutar med att prata om vad som behöver komma på plats för att föra över en analys från studie till klinisk rutin och vikten av att följa gängse regelverk för in vitro diagnostiska tester.

- Ska man överföra något i klinisk rutin så är det helt plötsligt väldigt viktigt med andra saker än när man arbetar med forskning såsom CE-märkning. Det kommer vara viktigt för oss, speciellt efter införandet av CE-IVDR som ställer nya krav på rutindiagnostiken. 

Referenser

 

  1. ClinicalTrial.gov, ProBio: A Biomarker Driven Study in Patients With Metastatic Castrate Resistant Prostate Cancer (ProBio), https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT03903835 221005, besökt 221005

  2. Regionala cancercentrum i samverkan. Precisionsmedicin för god, jämlik och effektiv cancervård (Mars 2022, sida 8)  https://cancercentrum.se/globalassets/vara-uppdrag/forskning/rapport-precisionsmedicin-for-god-jamlik-och-effektiv-cancervard-mars-2022.pdf besökt 221005