Nyheter

PCR-teknik kan användas för detektion av nya coronaviruset

Sedan mitten av januari tillhandahåller Folkhälsomyndigheten i Sverige molekylärbiologisk testning (med PCR-teknik) av nya coronaviruset SARS-CoV-2, tidigare kallat 2019-nCoV. Folkhälsomyndigheten har nu också tillsammans med de kliniska mikrobiologiska laboratorierna ute i landet sett över möjligheterna att etablera klinisk diagnostik i regionerna. Sammanlagt åtta regionala kliniska mikrobiologiska laboratorier kommer att ha kapacitet att diagnostisera det nya coronaviruset. Göteborg har redan börjat och övriga (Umeå, Uppsala, Örebro, Skövde, Halmstad, Lund och Stockholm) är på gång.1

De regionala laboratorierna kommer att rapportera antalet utförda analyser till Folkhälsomyndigheten och eventuella positiva prover kommer i nuläget att skickas till Folkhälsomyndigheten för konfirmering1.

Laboratoriepersonal uppmanas att använda personlig skyddsutrustning för luftburen smitta2. Handläggningsrekommendationer och provtagningsindikationer för hälso- och sjukvården finns publicerade av Folkhälsomyndigheten3. Fall av coronaviruset SARS-CoV-2 är anmälningspliktiga enligt Smittskyddslagen4.

Nya coronaviruset SARS-CoV-2 (tidigare kallat 2019-nCoV) är ett virus som kan orsaka allvarliga luftvägsbesvär. Arvsmassan för SARS-CoV-2 är publicerad i sin helhet (GenBank acc. no MN908947) och WHO rekommenderar molekylärbiologiska tester för att påvisa viruset5.

Roche Diagnostics tillhandahåller kit för detektion av SARS-CoV-2. Analyserna kan köras på Rocheinstrumenten LightCycler 480 och på den öppna kanalen på cobas z4806.

Referenser

  1. Folkhälsomyndigheten. Utökad kapacitet för diagnostik av det nya coronaviruset. 2020-02-13. https://www.folkhalsomyndigheten.se/nyheter-och-press/nyhetsarkiv/2020/februari/utokad-kapacitet-for-diagnostik-av-det-nya-coronaviruset/
  2. Folkhälsomyndigheten. Diagnostik av coronavirus 2019-nCoV, ett nytt virus som orsakat ett utbrott av allvarlig lunginflammation i Kina. Informationen hämtad 2020-01-29. https://www.folkhalsomyndigheten.se/diagnostikaktuellt/alla-informationsbrev/diagnostik-av-coronavirus-2019-ncov-ett-nytt-virus-som-orsakat-ett-utbrott-av-allvarlig-lunginflammation-i-kina/
  3. Folkhälsomyndigheten. Provtagningsindikation – infektion med 2019-nCoV. Version 2, publicerad den 12 februari 2020-02-12. https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/smittsamma-sjukdomar/coronavirus/provtagningsindikation-infektion-med-2019-ncov/
  4. Folkhälsomyndigheten. Falldefinitioner vid anmälan enligt smittskyddslagen av infektion med 2019-nCoV. 2020-02-07 https://www.folkhalsomyndigheten.se/contentassets/3b29c4b2878d4f67be05b6182fdf440d/falldefinitioner-anmalan-smittskyddslagen-infektion-2019-ncov.pdf
  5. World health organization. Coronavirus disease (COVID-19) technical guidance: Laboratory testing for 2019-nCoV in humans. Informationen hämtad 2020-01-29 https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/technical-guidance/laboratory-guidance
  6. Instruction for use: LightMix® Modular SARS-CoV-2 (COVID19) N-gene, Roche Diagnostics article no. 09155350001. 2020-02-11