Nyheter

Nytt test för coronavirus tillgängligt

Automatiserat flöde vid diagnostik av covid-19 kan minska arbetsbelastning
Nu finns ett nytt CE-IVD-märkt test för sars-CoV-2 tillgängligt. Testet innebär att provanalyser kan ske i ett automatiserat arbetsflöde, vilket kan ge hälso- och sjukvården en högre kapacitet för testning av det nya coronaviruset.

Roche har utvecklat ett cobas® sars-CoV-2-test. Testet är avsett för att påvisa det nya coronaviruset sars-CoV-2, som orsakar covid-19-sjukdom. Testet utförs på prov från näshålan eller svalget på patienter som uppfyller kliniska och/eller epidemiologiska kriterier för testning av covid-19.

Testet är CE-IVD-märkt och kan därmed användas i Sverige samt i övriga länder som följer regelverket kring CE-märkning. Den 13 mars kom också besked om att den amerikanska myndigheten FDA har utfärdat så kallat Emergency Use Authorization, EUA av testet i USA.

Sjukhus- och referenslaboratorier kan utföra testet på Roches helautomatiserade cobas® 6800 och cobas® 8800-system. Testet kan köras samtidigt med andra analyser från Roche på dessa system. System av typen cobas 6800 finns idag i några regioner i Sverige.

cobas SARS-CoV-2 test

Med testet cobas® sars-CoV-2 kan laboratoriet utföra analysen utan manuella steg.

Fakta om cobas sars-CoV-2-testet


Roches cobas sars-CoV-2-test är en dubbelriktad analys, som inkluderar både specifik detektion av sars-CoV-2 och övergripande detektion för sarbecovirus subgenus-familjen som inkluderar sars-CoV-2. Testet är ett så kallat realtids RT-PCR-test, avsett för kvalitativ detektion av nukleinsyror från sars-CoV-2 i nasofaryngeala och orofaryngeala prover från patienter som uppfyller de kliniska och/eller epidemiologiska kriterierna  för covid-19-testning. Testet körs på cobas 6800/8800-systemen.

Negativa resultat utesluter inte sars-CoV-2-infektion och bör inte användas som enda grund för beslut om patienthantering. Negativa resultat måste kombineras med kliniska observationer, patienthistoria och epidemiologisk information.

 

cobas 6800

ett helautomatiserat system för molekylärbiologisk testning

Det helautomatiserade systemet cobas 6800.

cobas 8800

ett heltautomatiserat system för molekylärbiologisk testning

Det helautomatiserade systemet cobas 8800