SARS-CoV-2 Antigen Self Test Nasal

SARS-CoV-2 Antigen Self Test Nasal för självtestning
Har du några frågor?
KONTAKTA OSS

Ett hjälpmedel för att identifiera individer som är smittade av SARS-CoV-21

 

Snabbtestet är enkelt att använda och kallas i allmänhet nasalt test. Provtagningen utförs i det främre området av näsan (se instruktion) och är därför mycket bekvämare än test i nasofarynx. Med hjälp av en enkel och kort instruktion kan testet utföras i hemmet.

Observera: Även med ett negativt resultat ska alla skyddsåtgärder och hygienåtgärder följas. Ett negativt testresultat ger dig ytterligare säkerhet, förutsatt att du följer rådande rekommendationer, när du tex ska träffa vänner eller personer som är särskilt utsatta. På detta sätt kan du aktivt bidra till att skydda andra. Om du har ihållande symtom eller om dina symtom blir svårare, kontakta läkare eller apotekspersonal.

 

Fördelar med SARS-CoV-2 Antigen Self Test Nasal
 • Snabba resultat: Resultatet är tillgängligt inom 15 minuter. Snabbtestet hjälper dig att ta reda på om du är smittsam. Du får snabbt reda på om du testat positivt och kan därmed hjälpa till att skydda andra. 
 • Enkel självtestning: Eftersom provet tas från den främre delen av näsområdet är provtagningen relativt bekväm. Allt nödvändigt material medföljer i förpackningen.
 • Hög tillförlitlighet: Tack vare snabbtestets tillförlitlighet kan du ta reda på din infektionsstatus med noggrannhet. Mutationer från till exempel England, Brasilien och Sydafrika, eller mRNA-vaccinet, påverkar inte testresultatets tillförlitlighet.
SARS-CoV-2 Antigen Self Test Nasal

Snabb och enkel testning

 

Bruksanvisning för SARS-CoV-2 Antigen Self Test Nasal1

Följ instruktionerna nedan noggrant

Följ instruktionerna nedan noggrant

Läs bruksanvisningen för SARS-CoV-2 Rapid Antigen Test Nasal noggrant. 

icon wash hands

Tvätta händerna med tvål och vatten

icon use sanitizer

... eller använd handdesinfektionsmedel innan du tar testet.

icon prepare materials

Placera komponenterna framför dig.

icon keep a timer

Använd timer för tidtagning.

Läs bruksanvisningen noggrant.

icon collect sample

Utför provtagning

Snyt näsan med en nässduk. Öppna förpackningen till bomullspinnen, se till att bara hålla i skaftet på pinnen. Vidrör inte provtagningsdelen. För in bomullspinnen i ena näsborren. Rotera bomullspinnen samtidigt som du för in den 2 cm (parallellt med gommen - mot halsen, inte uppåt) tills du möter motstånd. Pressa inte.

Rotera bomullspinnen 4 gånger (i omkring 15 sekunder) mot näsväggen och dra ut den från näsborren.

icon collect sample

Upprepa proceduren

med samma bomullspinne i den andra näsborren.

icon prepare sample

Bered provet

För in bomullspinnen i extraktionsbuffertröret. Snurra bomullspinnen mer än 10 gånger samtidigt som du trycker på buffertröret.

icon remove swab close the tube

Ta ut bomullspinnen

 samtidigt som du trycker på buffertrörets sidor för att vätskan ska kramas ut från bomullspinnen.

VARNING! Utan urkramningsprocessen kan felaktiga resultat inträffa på grund av den stora mängden buffertabsorption från bomullspinnen. Tryck fast korken ordentligt på röret.

Läs alltid bruksanvisningen noggrant

icon add drops

Placera testremsan på en plan yta. Håll röret vertikalt över det runda markerade fältet (inte det rektangulära resultatfönstret). Applicera exakt 4 droppar på testremsans provbrunn. För att göra detta, pressa försiktigt röret vid behov. 

Observera: Du kan fortsätta testet även om du av misstag applicerar 5 droppar.

icon set timer

Ställ in timern och läs av testresultatet efter 15 till 30 minuter. 

icon keep a timer

VARNING! Läs inte av testresultat efter mer än 30 minuter. Falska resultat kan avges.

icon read out time

10 - 15 min

Kontrollinje C

Bekräftar att testet är korrekt.

Testlinje T

Synlig vid förekomst av SARS-CoV-2 antigen, positivt resultat.

Positivt testresultat

Positive result

Negativt testresultat

Negative result

Ogiltigt testresultat

Invalid result
Positivt testresultat

Närvaro av en testlinje (T) tillsammans med en kontrollinje (C) innebär ett positivt resultat.
Titta noggrant. Även om kontrollinjen är mycket svag eller ojämn ska testet betraktas som positivt. Ett positivt testresultat innebär att det är mycket troligt att du har COVID-19.

 

 

Vad händer nu?
icon

Följ de lokala riktlinjerna för självisolering. 

icon

Kontakta din läkare /allmänläkare eller din lokala vårdcentral omedelbart.

icon

Om det behövs kommer din läkare att ordinera ett bekräftande test med PCR.

Negativt testresultat

Närvaron av en kontrollinje (C) (oavsett hur svag den är) men ingen testlinje (T) innebär ett negativt resultat. Det finns inga tecken på infektion.

 

 

 

 

Vad händer nu?
icon

Även med ett negativt testresultat bör alla skydds- och hygienåtgärder fortsatt iakttas. Vid misstanke (dvs. om du har ihållande symtom eller om dina symtom blir svåra) rekommenderas att du upprepar testet efter 1-2 dagar, eftersom coronaviruset inte kan detekteras exakt i alla faser av en infektion. Om du är osäker, kontakta din läkare/husläkare.

icon

Observera att testresultatet endast gäller dagen då testet togs.

icon

Fortsätt följ gällande skydds- och säkerhetsåtgärder.

Ogiltigt testresultat

Om ingen kontrollinje (C) är synlig ska resultatet betraktas som ogiltigt. Testet fungerar då inte korrekt och du behöver göra ett nytt test.

 

 

 

 

Vad händer nu?
icon

För att få ett korrekt testresultat behöver du göra om testet (med ett nytt testkit och prov)

icon

Följ bruksanvisningen noggrant.

 

SARS-CoV-2 Antigen Self Test Nasal - instruktionsfilm

References
 

 1. SARS-CoV-2 Antigen Self Test Nasal Package Insert 2021-04 V 1.0

SARS-CoV-2 Antigen Self Test Nasal specifikationer

 • Analysmetod

  Lateralt flödestest/ Kromatografisk immunanalys

 • Instrument

  Nej

 • Analystid

  15-30 minuter

 • Specificitet

  99.6%

   

 • Sensitivitet

  91.1% (Ct värde ≤ 30)

   

 • Antigen

  N

 • Provmaterial

  Steril bomullspinne

 • Reagens

  mAb anti‑covid‑19-antikropp, mAb anti‑kyckling-IgY mAb anti‑covid‑19-antikropp‑guldkonjugat, Renat kyckling-IgY‑guldkonjugat