Roche Healthcare Consulting utvecklar verksamheten

Optimerar arbetsflöden och förändringar

Tillsammans med hälso- och sjukvårdspersonal samt ledning utvecklar Roche Healthcare Consulting verksamheten genom att optimera patientflöden, arbetssätt och rutiner. Nya eller förbättrade flöden med fokus på verksamhet och patient implementeras direkt på plats. Målet är inspirerande, involverande och långsiktigt hållbara resultat, såväl för laboratoriet som för dess interaktion i vårdkedjan.

 

Det här gör Roche Healthcare Consulting:

  • Utvecklar och inför förändrade arbetssätt med fokus på patientnytta och rätt användande av diagnostik i vårdflöden.
  • Analyserar, simulerar, föreslår och implementerar förbättringar på laboratorieflöden.
  • Förverkligar nyttan av tekniska lösningar och nya arbetssätt, både för verksamheten och för patienten.
  • Ser till att tekniska plattformar är optimerade och anpassade utifrån specifika behov.
  • Skapar långsiktiga mål och strategier som bryts ner i aktiviteter.
  • Visar på mätbara resultat och nyckeltal.
  • Alltid med patienten i fokus.