Service och underhåll

Svensk support säkerställer tillgänglighet och kvalitet

Det är viktigt att du som kund känner dig helt trygg med våra produkter. Därför skräddarsys våra serviceavtal och vi har en väl utbyggd serviceorganisation med tekniker som känner varje kund.


Servicetekniker över hela landet

Våra lokalt placerade tekniker installerar ny utrustning och utför planerat, och vid behov akut, underhåll över hela Sverige. Vi har också ett globalt nätverk av supporttekniker som hjälper varandra vid behov. 


Underhåll, support och initial utbildning på plats

Som partner till oss har ni en kontaktperson från Roche Diagnostics i Sverige, som löpande besöker verksamheten och följer upp hur allt fungerar. Denna kontaktperson ansvarar för er utbildning av instrument och arbetsflöden. Han eller hon kommer också, ibland med stöd av vår medicinskt ansvariga, att bidra med kompetensutveckling och omvärldsbevakning.

 

Fortbildning för våra kunder

Träning och utbildning på nya instrument sker alltid hos kund. Vi kan också erbjuda fortbildning/praktisk utbildning i instrumenthantering i vårt training center i Solna.

Kundsupport som är svenskspråkig

Vid servicefrågor får du alltid hjälp av en svenskspråkig support. Kundsupporten skickar ut enkäter slumpvis för att säkerställa kvalitet och bemötande. Kundsupporten nås kontorstid alla helgfria vardagar.

Digitala supporttjänster

Det går också bra att anmäla supportärenden i vår kundportal för digitala tjänster. I navify® Portal finns e-tjänsten Online support där du lägga upp och följa serviceärenden för era instrument, och även se en översikt för planerade underhåll.