Coaguchek INRange patientmätare

Patientinformation CoaguChek - ha koll på din blodförtunnande behandling

CoaguChek är ett instrument som används vid egenkontroll av PK(INR)-värde vid behandling med blodförtunnande läkemedel, så kallade antivitamin K-läkemedel. Mätaren är lätt att använda och enkel att bära med sig.

 

Om du behandlas med blodproppsförebyggande läkemedel av typen vitamin K-antagonister (AVK-läkemedel), såsom Waran (warfarin), kan du få bättre behandlingskontroll och livskvalitet genom att själv bli mer delaktig. Med en patientmätare får du möjlighet till egenvård och självtest.1

 

Så går självtest till

För att analysera blodet med hjälp av CoaguChek INRange behövs bara ett stick i fingret. Det räcker med en droppe blod (8 μl) som läggs på en teststicka, när du vill och var du vill. Därmed behöver du inte uppsöka vården för provtagning och slipper eventuella väntetider.

 

CoaguChek ger PK(INR)-resultat på en minut. Det finns en automatisk inbyggd kvalitetskontroll som sker för varje teststicka. Testsvaret används sedan för att se om dosen av AVK-läkemedel ligger rätt eller om den behöver ändras.

 

Att införskaffa CoaguChek INRange

Om du är intresserad av egenvård/självtest kan du diskutera det med din läkare. Ifall ni kommer fram till att en patientmätare passar för dig, kan din läkare skriva en remiss till närmaste utbildningscentrum. Efter genomförd utbildning får du antingen en mätare av ditt landsting/din region eller erbjuds möjlighet att köpa en mätare själv.

 

För dig som bor i ett landsting eller en region som ännu inte subventionerar egenvård och självtest kostar instrumentet 6 500 kr inklusive moms (prisuppgift från jan 2020).

 

Teststickorna och lansetterna (som du använder för sticka i fingertoppen) är alltid kostnadsfria hjälpmedel som hämtas på apoteket med recept (hjälpmedelskort) från vården.