Samarbete ger patologer kliniskt relevant utbildning i HER2-bedömning

Kvalitets- och standardiseringskommittén, KVAST, är en del av Svensk förening för patologi.

Under 2020 konstaterade KVAST-gruppen för bröstpatologi att det finns ett behov av utbildning i Her2-bedömning. Utbildningsmaterial har därför tagits fram och utbildningar har genomförts för att stärka kunskapsläget.

KVAST organiserar grupper av patologer som arbetar med dokument för standardisering och kvalitetskontroll av specifika diagnostikområden. Under 2020 konstaterade KVAST behov av utbildning för patologer i bedömning av Her2, en viktig markör inom bröstcancer som påverkar vilken behandling patienten kommer få 

– Patologer behöver uppdatera sig och hålla ribban högt. Bedömningen av Her2 är fortfarande en utmaning för kollegor. Därför behöver detaljer förtydligas ännu mer exakt. Det finns också kollegor som är nya eller som mer sällan utvärderar bröstcancerfall för att kunna skapa sig en god erfarenhet, säger Anikó Kovács, patolog på Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Tillsammans med KVAST-gruppen för bröstpatologi har Roche Diagnostics tagit fram ett utbildningsmaterial och arrangerat utbildningar inom Her2-diagnostik. 

– Tyvärr har fler och fler regioner dragit in den här möjligheten med kurser. För att fortsätta hålla en hög kvalitet inom bland annat patologi är därför den här typen av samarbeten avgörande, berättar Helena Olofsson, patolog som har deltagit i utbildningen.

Fyra patologer utbildades med hjälp av Roche regionala Medical Scientific Support. De utbildade patologerna har i sin tur genomfört ett antal utbildningstillfällen med patologer från hela landet. Fram tills juni 2021 har 37 patologer från totalt 20 olika sjukhus deltagit i utbildningarna.

– Det är fint att kombinera kompetens från företag och regionanställda patologer. Det har medfört att utbildningen är kliniskt relevant och professionellt utförd. Samarbetet är sannolikt en anledning till ett lyckat slutresultat, säger Helena Olofsson.

 

Gav möjlighet till diskussion
Utbildningen innebar en möjlighet för patologer att diskutera diagnostik med kollegor över hela landet.

– Det har varit så relevant att tillsammans diskutera diagnostik som kan vara både svår att greppa och inte helt lätt att tolka. Vi står inför liknande utmaningar och då kan vi lära av varandra och utbyta erfarenheter. Ibland är det också skönt att få bekräftat att vissa utmaningar inte är enkla, och att den upplevelsen delas av andra. Personligen var kursen ett komplement till min befintliga kunskap och gav en djupare förståelse för ämnet, berättar Helena Olofsson.

I en framtidsspaning ser både Anikó Kovács och Helena Olofsson hur bröstcancerdiagnostiken står inför utmaningar och utveckling de kommande åren.

– En stor utmaning är att börja använda bildanalys för att underlätta utvärderingen. I fallet med Ki-67 är det särskilt kritiskt då det bestämmer om patienten ska behandlas med cellgifter. Framöver kommer utvecklingen medföra att fler patologer i Sverige använder digital bildanalys, säger Anikó Kovács.

Anikó Kovács får medhåll från Helena Olofson.

– Införandet av bilddiagnostik vid exempelvis bedömning av hela bröstpanelen, och särskilt Ki-67 på hela tumörytan istället för 200 celler, kommer att bli ett viktigt stöd och underlätta för patologen. Det kan också medföra en mer kalibrerad bröstdiagnostik över hela landet vilket i sin tur förhoppningsvis resulterar i en mer nationellt jämlik vård av bröstcancer.

Helena Olofsson säger vidare att mutationsspecifika behandlingar sannolikt kommer att öka de närmaste åren vilket i sin tur medför en ökning av smala och breda mutationsanalyser på vävnad och vätska.

– Vi kommer möjligen också titta mer på preanalytiska processer som jag tror påverkar resultatet mer än vi tror. Sen skulle vi behöva komma igång med ett nationellt nätverk för digital patologi som underlättar kontakter mellan bröstpatologer i landet, till exempel vid konsultation av komplicerade fall, avslutar Helena Olofsson.

Automatisering av diagnostiska processer pågår globalt och nationellt och kan påverka sättet patologer arbetar med bröstcancerdiagnostik.

– Automation av diagnostik kan förkorta svarstider och utvärderingsprocesser. Det ska omvandla det hittills subjektiva arbetet till objektivt. Vi följer också utvecklingen av artificiell intelligens (AI) som erövrar mark. AI kommer sannolikt ha mycket stor roll i framtidens bröstcancerdiagnostik.