Nytt test för att påvisa antikroppar hos personer som har varit infekterade av sars-CoV-2-viruset

Roches globala organisation bekräftade idag, den 17 april, att Roche håller på att utveckla ett serologiskt test (analys av blodprov) som kan användas för att påvisa antikroppar hos personer som har varit infekterade av sars-CoV-2-viruset.

Antikroppstest kan ge en bild av hur smittan har spridit sig i landet och till exempel ge underlag till epidemiologiska studier om flockimmunitet eller till att bedöma framtida smittorisk hos exempelvis sjukvårdspersonal. Detta allt eftersom kunskapen om immunitet för covid-19 ökar.

Testet planerar att lanseras i Sverige under maj 2020. All data för testet finns ännu inte, utförligare information kommer att finnas vid lanseringen.

Testet, som har namnet Elecsys® Anti-sars-CoV-2 immunoassay, är alltså en så kallad immunokemisk analys för detektion av antikroppar mot svårt akut respiratoriskt syndrom Coronavirus 2 (sars-CoV-2) i serum och plasma från blodprov på människa. Analysen kan köras på Roches immunkemiplattformar (cobas e 411, e 601, e 602 och e 801). Analysinstrument av den här typen finns idag i klinisk drift på sjukhuslaboratorier i de flesta svenska regioner.

Roche planerar för att det kan bli en hög global efterfrågan på detta test och sätter upp en storskalig produktion. Hur stor andel av produktionen, det vill säga hur många tester, som kommer att levereras till Sverige är ännu inte fastlagt. Roche Diagnostics har en dialog med myndigheter och hälso- och sjukvården kring behoven i Sverige.