Beslissingsondersteuning voor zorgprofessionals

Voor patiënten en hun naasten verandert een kankerdiagnose alles. Het is van cruciaal belang zo snel mogelijk de best mogelijke behandeling voor elke persoon vast te stellen. Maar nieuwe uitdagingen zetten de gezondheidszorg onder druk en kunnen leiden tot vertragingen in de behandeling.

Door de vooruitgang in wetenschap en technologie kunnen we voor iedere persoon beter bepalen hoe we het best de diagnose kunnen stellen en wat de beste behandeling is. De exponentiële toename van medische kennis maakt de gezondheidszorg op vele niveaus wel steeds complexer. Met name in de oncologie hebben heterogeniteit van ziekten, diagnostische modaliteiten, behandelingskeuzes, werkstromen en patiëntgericht ziektebeheer geleid tot een mate van complexiteit die overweldigend kan zijn.  

Met de recente crisis in de gezondheidszorg is het nog moeilijker geworden om tijdig antwoorden te vinden ten behoeve van geïndividualiseerde behandelingen voor kankerpatiënten.

complexiteit in de zorg

Dit is waar wij in beeld komen.

Inzicht in de klinische werkstroom en zorgverlening vormt de basis voor solide beslissingsondersteuning voor zorgprofessionals en medische onderzoekers. De cloud-based portfolio voor beslissingsondersteuning van Roche helpt om door de bomen het bos te blijven zien in de oncologische wereld van onderzoek en praktijk. Onze oplossingen standaardiseren en vereenvoudigen afzonderlijke stappen in de besluitvorming en vergemakkelijken de toegang tot relevante gegevens uit diverse bronnen. Door alle informatie op één plek te hebben, besparen experts tijd die ze effectiever kunnen gebruiken door zich op de complexe vragen te focussen.  

Het doel is het toepassen van nieuwe technologieën en gegevens om uiteindelijk de ontdekking te versnellen van wetenschappelijke inzichten die helpen de beslissingen op het point-of-care te verbeteren en die waardegestuurde zorgmodellen kunnen ondersteunen.

patiëntgerichte beslissingsondersteuning - mogelijk gemaakt door R&D, aangestuurd door data

Ondersteuning van virtualisatie van de zorg.

Met de trend naar virtuele zorg hebben dergelijke softwareoplossingen hun waarde bewezen door samenwerking en onderlinge afstemming mogelijk te maken van experts bij onderzoek en behandeling, waar ter wereld deze zich ook bevinden. Onze Software-as-a-Service (SaaS)-portfolio biedt de flexibiliteit om te beslissen waar en wanneer men bijeenkomt en draagt zo bij aan de continuïteit van de zorg – zorgexperts worden ondersteund, niet vervangen.  

Uiteindelijk worden de beste beslissingen genomen waar menselijke en digitale medische kennis samenkomen. En de definitieve beslissing wordt genomen door de arts, samen met de patiënt.

Optimaal gebruikmaken van de mogelijkheden in diagnostiek

De ontwikkeling en commercialisering van de softwareportfolio voor decision support tools gebeurt in samenwerking met externe partners, zoals GE Healthcare.  

Onze expertise in wetenschappelijke data draagt bij aan de ontwikkeling van softwareproducten en aan geavanceerde analyses, onderzoeken naar de volksgezondheid en aanverwante diensten. De teams komen tot betekenisvolle nieuwe inzichten door medische kennis met miljarden datapunten uit interne en externe databases vanuit de hele wereld te combineren – zo geven ze een nieuwe invulling aan de manier waarop data en analyses patiëntenzorg en R&D kunnen sturen, met fundamentele veranderingen tot gevolg in hoe patiënten worden gediagnosticeerd en behandeld. Wanneer beslissingen met meer vertrouwen, sneller en accurater genomen kunnen worden, ondersteunt dat de strategie van Roche voor patiëntgerichte beslissingsondersteuning:  de juiste behandeling op het juiste moment voor de juiste patiënt.

Tim M. Jaeger - Global Head Diagnostics Information Solutions

Wij willen Roche Diagnostics de voorkeurspartner laten zijn van belanghebbenden in de gezondheidszorg, door informatieoplossingen te bieden die betere zorg voor patiënten en slimmere, efficiëntere R&D mogelijk maken.

Tim M. Jaeger,
Head of Provider Insights, Roche Information Solutions

Wij willen Roche Diagnostics de voorkeurspartner laten zijn van belanghebbenden in de gezondheidszorg, door informatieoplossingen te bieden die betere zorg voor patiënten en slimmere, efficiëntere R&D mogelijk maken.
Meer informatie

navify Decision Support portfolio

Een cloud-based suite van werkstroomproducten, apps voor ondersteuning van klinische beslissingen en data-enabled analysediensten, die processen en databeheer stroomlijnen ter ondersteuning van beslissingen bij geïndividualiseerde behandelingen.

Lees meer op navify.com
navify

navify Tumor Board, een cloud-based werkstroomproduct dat relevante geaggregeerde gegevens weergeeft in een enkel, holistisch patiëntendashboard, zodat oncologische zorgteams alles kunnen doornemen en afstemmen en tot de optimale behandeling voor elke patiënt kunnen komen.

navify Mutation Profiler


navify Mutation Profiler*
, een klinisch next-generation sequencing (NGS) werkstroominstrument dat diagnostische laboratoria helpt het belang van genoomvarianten te interpreteren, waardoor de benodigde tijd voor NGS-datacuration drastisch wordt verkort en de betrouwbaarheid van de resultaten en de procesefficiëntie worden verbeterd.

navify Digital Pathology


navify Digital Pathology**
, een werkstroomproduct dat de efficiëntie van de werkstroom van pathologielaboratoria verbetert door middel van digitalisering, connectiviteit en automatisering, waardoor experts voor de casusbeoordeling gemakkelijker digitale beelden van weefselcoupes kunnen beheren.
 

* Niet te koop in de Verenigde Staten.

** Niet te koop; alleen voor evaluatie in de VS. Alleen voor onderzoek en niet voor gebruik in diagnostische procedures..

 

navify is a trademark of Roche