Studie bij patiënten met hartfalen vroegtijdig gestopt wegens overtuigende resultaten
Healthcare Transformers

Studie bij patiënten met hartfalen vroegtijdig gestopt wegens overtuigende resultaten

STRONG-HF studie toont een significante vermindering aan van het aantal heropnames of overlijden door acuut hartfalen
In het kort
  • In november 2022 is de STRONG-HF studie vroegtijdig beëindigd. De uitkomsten van de studie waren dermate succesvol, dat het als onethisch werd gezien voor de controlegroep om de studie voort te zetten.
  • Patiënten met hartfalen die het STRONG-HF zorgpad volgden en tijdens en na hun opname gemonitord werden m.b.v. diverse biomarkers, waaronder NT-proBNP, bleken 44% minder risico te lopen om opnieuw te worden opgenomen na ontslag uit het ziekenhuis. 
  • Ook bleken patiënten met de intensieve follow-up significant minder vaak te overlijden.
  • STRONG-HF heeft daarmee bewezen een zeer positieve impact te hebben op patiënten die worden behandeld voor hartfalen. 
  • De biomarker NT-proBNP ondersteunt de arts bij het optimaliseren van de medicatie voor het behandelen van hartfalen.
Hartfalen

Hartfalen (HF) is een aandoening waarbij het hart minder goed pompt. Je organen en spieren krijgen niet genoeg zuurstof en voedingsstoffen. Het is een complex en levensbedreigend syndroom. Wereldwijd lijden meer dan 64 miljoen mensen aan hartfalen In Nederland krijgen elk jaar bijna 38.000 mensen voor het eerst de diagnose hartfalen.

Vanaf het moment dat iemand in het ziekenhuis wordt opgenomen met acuut hartfalen, en in de maanden na de opname, loopt de patiënt een verhoogd risico op een heropname en zelfs op overlijden. Deze fase van de ziekte wordt vaak de kwetsbare periode genoemd. Bijna een kwart van de patiënten die zijn opgenomen met hartfalen wordt binnen 30 dagen na ontslag opnieuw opgenomen. Ongeveer de helft van de patiënten wordt binnen één jaar na diagnose minimaal één keer opgenomen, 20% wordt binnen datzelfde jaar opnieuw opgenomen en ruim 80% wordt binnen 5 jaar opnieuw opgenomen. 

 

Het belang van intensief monitoren

Ondanks alle inspanningen en maatregelen blijven er grote (onvervulde) behoeften bestaan in de behandeling van acuut hartfalen (AHF)-patiënten tijdens, en na, hun ziekenhuisopname. Ziekenhuisopname voor AHF is dan ook een belangrijk moment om alle medicatie van de behandelrichtlijn in te voeren en te doseren, met patiënten die onder nauw toezicht van hun zorgverleners staan. De biomarker NT-proBNP speelt een cruciale rol bij het monitoren en veilig optimaliseren van de behandeling van deze patiënten. 

STRONG-HF staat voor Safety, Tolerability and Efficacy of Rapid Optimization of Heart Failure, oftewel (vrij vertaald) de: ‘veiligheid, verdraagbaarheid en werkzaamheid van een snelle optimalisatie van hartfalen’. Door de patiënt continu te monitoren, inclusief het regelmatig testen van de NT-proBNP levels, kan de behandeling van de patiënt (de GDMT) optimaal worden aangepast, met zeer succesvolle uitkomsten voor de patiënt als gevolg!

De STRONG-HF studie toonde aan dat deze vorm van hartfalenzorg leidt tot:
  • 34% Relatief minder risico op het primaire eindpunt (heropname of overlijden)
  • 44% minder heropnames als gevolg van hartfalen
  • 26% Minder cardiovasculaire sterfte
  • 16% minder sterfte door alle oorzaken
  • Significant betere dosering van de aanbevolen medicatie, zonder verhoogde risico's op serious adverse events

In Nederland worden meer dan 31.000 mensen per jaar opgenomen als gevolg van hartfalen, dus de effecten van een studie als STRONG-HF kunnen van grote impact zijn.

Studie bij patiënten met hartfalen vroegtijdig gestopt wegens overtuigende resultaten

¹Savarese, G., Becher, P. M., Lund, L. H., Seferovic, P., Rosano, G. M., & Coats, A. J. (2022). Global burden of heart failure: a comprehensive and updated review of epidemiology. Cardiovascular research, 118(17), 3272-3287.

² Hartstichting. https://www.hartstichting.nl/hart-en-vaatziekten/cijfers-hart-en-vaatziekten. Accessed on Jul 13, 2023. 

³Gracia et al., Am J Ther. 2018; 25(4): e456–e464. doi: 10.1097/MJT.0000000000000794

⁴ Wachter R, Rommel KP, Hospitalization for heart failure: a window of opportunity, European Heart Journal, Volume 43, Issue 23, 14 June 2022, Pages 2235–2236, https://doi.org/10.1093/eurheartj/ehac021