Lab&Co divider

22 april 2021

 

‘Betere diagnostiek leidt tot lagere kosten’

 

Fred van Eenennaam

Econoom, The Decision Group

Fred Van Eenennaam (econoom) is een van de mensen die destijds het begrip value-based healthcare (VBHC) in Nederland hebben geïntroduceerd. Hoewel er volgens hem al veel vooruitgang is geboekt op het gebied van VBHC, ziet hij ook nog veel ruimte om meerwaarde te creëren binnen de zorg, vanuit het perspectief van de patiënt. Diagnostiek speelt daarbinnen een belangrijke rol.

 

“Value-Based Healthcare komt neer op: ‘Laat alle partijen, patiënten, familie, artsen en teams zich richten op het creëren van waarde voor de patiënt.’ Er zijn veel partijen en stakeholders die samen kunnen werken en een collectieve inspanning leveren om problemen binnen de patiëntenzorg op te lossen.”

 

Een belangrijk onderdeel van VBHC is analyseren en vergelijken. “Bijvoorbeeld door middel van patiëntstratificatie kijken we dan wat de kosten zijn van een volledige zorgcyclus bij welke patiënten. Daar kunnen we van leren, om in de toekomst betere uitkomsten te realiseren en/of de kosten omlaag te krijgen.”

Prof. dr. Fred van Eenennaam
Lab&Co divider
Value based healthcare

 

Diagnostiek & data

“Diagnostiek leidt over het algemeen tot betere uitkomsten, en dat leidt tot lagere kosten. Samenspel van diagnostiek leidt tot informatie om beslissingen te nemen voor een eventuele behandeling. Het probleem is dat mensen het niet altijd zien als juiste diagnostiek, maar vaak als over- of onderdiagnostiek of als kostenpost. Je pingpongt de patiënt veel minder rond als je een goed diagnostisch traject inricht. Om de juiste diagnostiek en juiste diagnostiekpakketten te ontwikkelen, kun en moet je de data die tegenwoordig beschikbaar is op een verantwoorde manier inzetten. Dat is echt de toekomst. Roche speelt daarbij historisch gezien een belangrijke rol. Diagnostiek staat binnen het bedrijf centraal.”

 

Vertrouwelijkheid

“Als het gaat over data praten we vooral over privacy, maar we moeten werken aan ‘confidentiality’ - vertrouwelijkheid. Het woord privacy betekent in de zorg: sloten op de deur, deze info is van mij. Je krijgt dus als arts of deskundige geen toegang tot belangrijke data. Een vertrouwde partij kan desalniettemin vertrouwelijk met de data omgaan; daarvoor moeten patiënten allereerst artsen vertrouwen. Ik moet er als patiënt van op aan kunnen, dat wanneer je mij helpt met mijn klachten, je vertrouwelijk omgaat met mijn informatie; dan heb ik er geen problemen mee. Daarnaast moeten we de gegevens echter ook kunnen gebruiken om andere patiënten te helpen. “Real world data” spelen een belangrijke rol in klinisch onderzoek. Dus geen sloten op de deuren. Bij diagnostiek wil je beslispaden kunnen maken. Dat vereist een opt-in of een opt-out die twee kanten op werkt.”

 

Belangen

“Verschillende partijen hebben verschillende beloningsmodellen en belangen, dus dat vereist afspraken gekoppeld aan waarde. Als de uitkomsten sneller en beter zijn, moeten we ook ziekenhuizen en zorgverleners verleiden om patiënten steeds beter te stratificeren. En dat is in de praktijk ingewikkeld.”

 

Lab&Co divider

‘Laat alle partijen, patiënten, familie, artsen en teams zich richten op het creëren van waarde voor de patiënt.’

Lab&Co divider

Belangen

“Ik ben van nature geïnteresseerd in waarom bepaalde teams succesvol zijn en andere teams er niks van bakken. Degene die de waarde creëert, moet er de vruchten van plukken. Het is belangrijk om bij verschillende projecten de ziekenhuisfarmacie te betrekken, dat wordt steeds vaker gezien. En ook diagnostische centra en labs worden tegenwoordig beter betrokken.”

“Dat wat we meten, moet informatie worden, als we het als input willen gebruiken voor waardegedreven zorg. Daar zit een ontwikkeling in. Je moet er voor zorgen dat in een VBHC- projectteam ook mensen zitten die verstand hebben van diagnostiek en van beslispaden. Alleen zo kun je ook die onderdelen waardevoller maken.”

 

Toekomst

Ik heb geen glazen bol, maar ik ken geen beter antwoord op de vragen die we nu in Nederland op de zorg hebben dan ‘value-based healthcare’. De geest is uit de fles en value-based health care is here to stay. Men weet dat het kan, afspraken gekoppeld aan waarde. Maar nu moeten we opschalen. Artsen en bestuurders moeten het gaan doen. Maar de vraag is: hoe snel? De nieuwe generatie artsen gaat het zeker doen. Daarbij wordt de rol van diagnostiek alleen maar groter. Diagnostiek helpt op weg naar waardegedreven zorg. Daar ben ik van overtuigd!”

 

 

Lees over wat VBHC is 

Meer weten over Value Based Healthcare

Microscopie_AIOS_3
Lab&Co divider

Tekst Lennard Bonapart  Fotografie Jelle de Ruiter (Orange Soul Media) 

Blijf op de hoogte!

Wilt u op de hoogte blijven van nieuws, product-updates en events van Roche Diagnostics? Dan kunt u zich hier inschrijven:

Form Successfully Submitted!
Thank you for your submission!
text
Deel dit artikel
Lab&Co divider