CE-IVD märkning - så går det till

CE-IVD märkning av analys så går det till
Bakom varje CE-IVD märkt analys ligger 2 till 6 års kvalitetsarbete, om detta berättar Silke Luebcke, Manager R&D Assay Development.