CE-IVD märkning - så går det till

Bakom varje CE-IVD märkt analys ligger 2 till 6 års kvalitetsarbete, om detta berättar Silke Luebcke, Manager R&D Assay Development.