Första CE-IVD märkta testet för ROS1

Nu finns det första CE-IVD-märkta testet för ROS1 inom lungcancerdiagnostik

Vid lungcancerdiagnostik sker idag en rutinmässig undersökning av flera olika markörer kopplade till specifika genetiska rearrangemang, däribland av ROS1-genen. Tidigare i år lanserades VENTANA ROS1 (SP384), det första test som är godkänt med en CE-IVD-märkning.

I Sverige drabbas närmare 4 000 personer varje år av lungcancer. Lungcancer är den fjärde vanligaste cancerformen och den vanligaste cancerrelaterade dödsorsaken bland kvinnor. Dagens lungcancerdiagnostik bygger bland annat på flera olika markörer kopplande till olika relevanta genetiska förändringar; ALK, EGFR, KRAS, PD-L1 och ROS1.

ROS1 är en tyrosinkinasreceptor med betydelse för onkogen signalering i tumörcellen. Förhöjt proteinuttryck av ROS1 indikerar att ROS1-genen är re-arrangerad, vilket leder till ständigt aktiv ROS1-signalering [1,2]. Re-arrangemang av ROS1-genen förekommer hos 1-2 procent  av patienterna med icke-småcellig lungcancer (NSCLC) och analys av ROS1 är rekommenderad som underlag till behandlingsval [3,4,5].

VENTANA ROS1 (SP384) Rabbit Monoclonal Antibody
Fram till nu har det saknats ett CE-märkt in vitro-diagnostiskt test av proteinuttryck för ROS1 i tumörvävnad. Tidigare i år lanserades dock VENTANA ROS1 (SP384), en ”ready-to-use” antikropp med CE-IVD-märkning.

Antikroppen VENTANA ROS1 (SP384) finns tillgänglig på det fullt automatiserade Benchmark ULTRA instrumentet och använder OptiView-protokoll för detektion. Den visar en hög överensstämmelse med FISH (92,5 procent) och mellan patologer (96,4 procent) [7].

References

 

  1. Mescam-Mancini, L. et al. (2014). On the relevance of a testing algorithm for the detection of ROS1-rearranged lung adenocarcinomas. Lung Cancer, 168-173.
  2. Davies, K. D. et al. (2013). Molecular Pathways: ROS1 Fusion Proteins in Cancer. Clinical Cancer Research, 19(15):1-6.
  3. Bubendorf, L. et al. (2016). Testing for ROS1 in non-small cell lung cancer: a review with recommendations. Virchows Arch, 469:489-503.
  4. Bergethon, K. et al. (2012). ROS1 Rearrangements Define a Unique Molecular Class of Lung Cancers. J Clin Oncol. 30:863-870.
  5. RCC, Cancerdiagnoser,  Lunga och lungsäck, Vårdprogram 2019-04-09 URL: https://www.cancercentrum.se/samverkan/cancerdiagnoser/lunga-och-lungsack/vardprogram/ Accessed 15th August, 2019.
  6. Huang, R. et al. P2.09-13 Correlation of ROS1 (SP384) Immunohistochemistry with ROS1 Rearrangement Determined by Fluorescence In Situ Hybridization. IASLC 2018 19th World Conference on Lung Cancer Abstracts. https://wclc2018.iaslc.org/wp-content/uploads/2018/09/WCLC2018-Abstract-Book_vF-LR-REV-SEPT-25-2018.pdf Accessed 6th March, 2019.
  7. Hanlon Newell, A. et al. MA26.07 ROS1 (SP384) Immunohistochemistry Inter-Reader Precision Between 12 Pathologists. IASLC 2018 19th World Conference on Lung Cancer Abstracts. https://wclc2018.iaslc.org/wp-content/uploads/2018/09/WCLC2018-Abstract-Book_vF-LR-REV-SEPT-25-2018.pdf Accessed 6th March, 2019.