Article

Door een nieuw laboratoriumlandschap navigeren

Aanpassen aan verandering: een toekomstgerichte aanpak

Nu gezondheidszorgstelsels zich aanpassen aan ongekende omstandigheden, kan het gevan van prioriteit aan flexibiliteit de duurzaamheid van laboratoria op lange termijn waarborgen.

 

De laboratoria van vandaag worden geconfronteerd met een stijgende en onvoorspelbare vraag, krimpende middelen en zorgen over de kosten. Hoewel deze uitdagingen niet nieuw zijn, werden de inspanningen om ze aan te pakken versneld door de aanhoudende wereldwijde pandemie. De juiste investeringen in infrastructuur en nieuwe technologieën kunnen laboratoria helpen de extra werklast te beheren en het hoofd te bieden aan de onderliggende uitdagingen van de gezondheidszorg die verder gaan dan COVID-19.

 

Geen weg meer terug

 

Diagnostische testen worden sinds het begin van de pandemie in aanzienlijk grotere hoeveelheden ingezet.. Het zou echter een kostbare vergissing kunnen zijn om de behoefte aan meer capaciteit als tijdelijk te beschouwen. In werkelijkheid zal het aantal en de verscheidenheid aan testen waarschijnlijk hoog blijven, aangezien overheden, gemeenschappen en individuen het belang van diagnostiek erkennen. 

Bovendien wordt verwacht dat routinematige testen zullen toenemen naarmate sociale beperkingen worden versoepeld en COVID-19-testen afnemen. Uit een recent onderzoek naar de kortetermijneffecten van de pandemie bleek dat de routinematige follow-up van patiënten met overdraagbare en niet-overdraagbare ziekten aanzienlijk afnam tijdens lockdown-periodes1. Dit wijdverbreide uitstel van noodzakelijke tests zorgt in de toekomst voor een grotere vraag.

 

Onderliggende uitdagingen blootleggen

 

Het laboratoriumecosysteem is complex. Veranderingen aan één aspect hebben vaak een domino-effect op andere gebieden, zoals het geval is geweest bij het vergroten van de capaciteit. Om het hoofd te bieden aan een plotselinge piek in de vraag, hebben veel laboratoria een 24-uur werkmodel aangenomen en zijn ze begonnen met het uitvoeren van tests op systemen van externe organisaties. 

Zo had in een bepaald laboratorium het gebruik van infrastructuur van de National AIDS Control Organization (NACO) en het National Tuberculosis Elimination Program (NTEP) het potentieel om de capaciteit te verdubbelen.2 Met een tekort aan geschoold personeel in de hele sector kan een dergelijke snelle uitbreiding er echter toe leiden dat de werklast van technici onhoudbaar wordt, waardoor de kwaliteit van de resultaten in gevaar komt. 

Het in evenwicht brengen van beperkte personele middelen is niet de enige uitdaging die gepaard gaat met capaciteitsuitbreiding. Er zijn ook een aantal logistieke hindernissen die kunnen leiden tot inefficiënties. Dit omvat de aanschaf van de goederen die nodig zijn voor het testen en opschalen van monsterverzameling en transport inspanningen. Het is duidelijk dat er een langetermijnoplossing nodig is.

Twee vrouwen aan het werk in een laboratorium

Antwoorden voor duurzaamheid

 

Om aan de groeiende vraag te voldoen en winstgevend te blijven, richten lableiders zich voor antwoorden op automatisering, consolidatie, integratie en standaardisatie. Met de toonaangevende platforms van vandaag kunnen laboratoria een breed scala aan testen uitvoeren in één enkele workflow, over een reeks doorvoeren en met vrijwel geen handmatige contactpunten. Het resultaat: een snellere doorlooptijd, minimale verwerkingsfouten, een vereenvoudigde training en een verhoogde efficiëntie en output.

De prestaties kunnen verder worden verhoogd door de mogelijkheden rond data-analyse te verbeteren. Door technologieën te integreren die laboratoria helpen hun instrumentprestaties en trendgegevens beter te begrijpen, ontstaan nieuwe mogelijkheden om operaties te optimaliseren.

 

Focus op flexibiliteit

 

Doordat de wereldwijde gezondheidsstelsels veranderen, dienen laboratoria voorbereid te zijn op een pandemie en flexibel op situaties in te kunnen springen. Van oudsher heeft laboratoriummanagement zich gericht op het verbeteren en behouden van de kwaliteit van de resultaten voor verbeterde klinische uitslagen.3 Met onvoorspelbaarheid op een historisch hoogtepunt is diagnostische flexibiliteit nu een topprioriteit. 

Hoge doorvoer alleen zal in de toekomst niet voldoende zijn. Labs moeten de waarde die ze bieden verhogen om voorop te blijven lopen. De mogelijkheid om laboratoriumontwikkelde testen (LDT's) met een hoog volume op te nemen, de capaciteit op korte termijn te vergroten en een breed scala aan assays uit te voeren met minimale tussenkomst van technici, stelt laboratoria in staat om dienovereenkomstig te reageren als de eisen veranderen. Investeren in flexibiliteit kan duurzaamheid helpen verzekeren.

Vrouwen in een laboratorium

Mensen op de eerste plaats zetten

 

“De gemeenschap van klinische laboratoria staat voor ongekende uitdagingen bij het reageren op de pandemie van de coronavirusziekte 2019 (COVID-19). In het licht van deze nieuwe omstandigheden werden lang gekoesterde aannames over laboratoriummanagement heroverwogen.” 4

 

Mensen zijn de kostbaarste hulpbron van een laboratorium. Nu het management van laboratoria uit de eerste hand heeft kunnen zien welke gevolgen een noodsituatie op het gebied van de volksgezondheid heeft voor werknemers in de eerstelijnsgezondheidszorg, hebben zij nieuwe manieren nodig om hun personeel te beschermen. 

 

Efficiëntiewinst is de sleutel tot een verbetering van de kwaliteit van het beroeps- en gezinsleven. Door oplossingen voor workflowbeheer te integreren, kunnen laboratoria bijvoorbeeld de toewijzing van personeel optimaliseren en de output behouden zonder werknemers te overweldigen. Het risico op verwondingen door herhaalde bewegingen en blootstelling aan gevaarlijke chemicaliën kan worden beperkt door een hoge mate van automatisering. En met minder hands-on tijd kunnen bekwame technici zich concentreren op werk dat meer waarde toevoegt. Deze waardegerichte benadering kan worden verbeterd door dagelijkse taken en trainingsvereisten te vereenvoudigen via gestandaardiseerde workflows. 

vrouw in witte labjas en een cobas 5800 machine

Van inzichten naar acties

 

Veel van de uitdagingen waarmee laboratoria worden geconfronteerd zoals consolidatie van de industrie, schaarse middelen en toenemende testvolumes, zijn gegroeid door de COVID-19-pandemie. Deze aspecten kunnen niet langer worden genegeerd. Hoewel verandering een uitdaging op zich is, zijn veranderingen die laboratoria flexibeler maken noodzakelijk voor succes op de lange termijn.

Roche's bewezen moleculaire concept brengt testen samen op een manier die laboratoria in staat stelt om de organisatorische waarde te verhogen. Nu maakt een compacte nieuwe toevoeging aan het portfolio automatisering, consolidatie, integratie en standaardisatie toegankelijker dan ooit tevoren.