High Pure Sistemi ile Birlikte Kullanıma Yönelik COBAS® TaqMan® HBV Testi

High Pure Sistemi ile Birlikte Kullanıma Yönelik COBAS® TaqMan® HBV Testi ürün görseli

Hasta yönetimi ve tedavi takibi

Antiviral tedavi gören kronik HBV hastalarının yönetiminde kullanılan Hepatit B virüsü (HBV) viral yük kantifikasyon testi.

Bu test, klinik olarak anlamlı test performansı ve yüksek duyarlılık sağlayarak kritik tıbbi karar noktaları boyunca ve tüm genotipler genelinde optimum sonuçlar verir.

High Pure Sistemi Viral Nükleik Asit Kiti numunelerin manuel olarak hazırlanmasına olanak sağlarken, otomatik amplifikasyon ve saptama için COBAS® TaqMan®  Analizörü kullanılır.

Özellikler ve avantajlar

  • Bilinen tüm genotipleri ve prekor mutantı yüksek duyarlılıkla ve doğru olarak saptar
  • Geniş dinamik aralık: 29 – 1,1x108 IU/mL
  • Otomatik versiyon COBAS® AmpliPrep/COBAS® TaqMan® HBV Testi v2.0 ile güçlü korelasyon
  • COBAS® TaqMan® 48 Analizöründeki otomatik kapalı tüp amplifikasyon ve saptama teknolojisi sayesinde test hatalarını en aza indirir
  • Daha iyi sonuç bütünlüğü sağlar ve yerleşik AmpErase enzimi bulaşma kontaminasyonu riskini azaltır

Kullanım amacı

High Pure Sistemi (HPS) ile Birlikte Kullanıma Yönelik COBAS® TaqMan® HBV Testi; insan serumunda veya plazmasında Hepatit B Virüsü (HBV) DNA'sının miktar tayinine yönelik bir in vitro nükleik asit amplifikasyon testidir ve manuel örnek hazırlama işlemi için High Pure Sistemi Viral Nükleik Asit Kiti kullanılırken, otomatik amplifikasyon ve saptama için COBAS® TaqMan® 48 Analizörü kullanılır.

COBAS® TaqMan® HBV Testi kan veya kan ürünlerindeki HBV varlığı için bir tarama testi olarak ya da HBV enfeksiyonu varlığını doğrulamak amacıyla bir diagnostik test olarak kullanılmak üzere geliştirilmemiştir.

Ruhsat durumu

CE-IVD