High Pure Sistemi ile Birlikte Kullanıma Yönelik COBAS® TaqMan® HIV-1 Testi v2.0

High Pure Sistemi ile Birlikte Kullanıma Yönelik COBAS® TaqMan® HIV-1 Testi v2.0

En yeni çift hedef teknolojisi artık tüm COBAS® TaqMan® HIV müşterilerinin kullanımına hazır

Çift hedefli yaklaşımla gelişmiş ve güvenilir HIV-1 viral yük saptama.

HIV ile enfekte kişilerin plazmasında bulunan İnsan Bağışıklık Yetmezliği Virüsü Tip 1'in (HIV-1) miktarını ölçmek için kullanılan bir viral yük testi*. Bu test, antiviral tedavi gören HIV ile enfekte hastaların yönetiminde yardımcı olarak kullanıma yöneliktir. Test aynı zamanda saptama olasılığını artırmakta ve mutasyon veya uyumsuzluk olasılığını dengelemek için HIV-1 genomunun yüksek düzeyde korunmuş iki bölgesini hedefleyerek kapsama alanını genişletmektedir.

Özellikler ve avantajlar

Özellikler

  • Tüm COBAS® TaqMan® HIV-1 Testleri, DSÖ Uluslararası Standartlarına göre tamamen izlenebilirdir
  • Bu testte manuel örnek hazırlama işlemi için High Pure Sistemi Viral Nükleik Asit Kiti kullanılırken, otomatik amplifikasyon ve saptama için COBAS® TaqMan® 48 Analizörü kullanılmaktadır
  • Test, HIV-1 RNA'sını 34 ila 10,000,000 kopya/mL aralığında ölçebilir.

 

Avantajlar

  • Artan mutasyon varlığında ileri düzey güvenilirlik ve güvenilir test sonuçları
  • Çift hedefli yaklaşım daha geniş bir kapsama alanı sunar ve primer/prob bölgelerinden birinde bir mutasyon bulunması halinde ek güvenlik sağlar
  • Global İzleme Programı mevcut ve gelecekteki ürünlerin en son teknolojilerle donatılmasını sağlar
  • Veritabanında 26.000'den fazla HIV-1 dizisi bulunmaktadır

Kullanım amacı

 

High Pure Sistemi ile Birlikte Kullanıma Yönelik COBAS® TaqMan® HIV-1 Testi versiyon 2.0 (v2.0), insan plazmasında İnsan Bağışıklık Yetmezliği Virüsü Tip 1 (HIV-1) RNA'sının miktar tayinine yönelik bir in vitro nükleik asit amplifikasyon testidir ve manuel örnek hazırlama işlemi için High Pure Sistemi Viral Nükleik Asit Kiti kullanılırken, otomatik amplifikasyon ve saptama için COBAS® TaqMan® 48 Analizörü kullanılır. Test, HIV-1 RNA'sını 34 ila 10,000,000 kopya/mL aralığında ölçebilir. HIV-1 RNA için Dünya Sağlık Örgütü 1. Uluslararası Standardına (NIBSC kodu 97/656) göre bir HIV-1 RNA kopyası 1,7 ± 0,1 Uluslararası Birime (IU) eşdeğerdir.

Bu test, HIV-1 ile enfekte hastaların yönetiminde klinik tablo ve diğer hastalık progresyonu laboratuvar belirteçleri ile birlikte kullanılmak üzere geliştirilmiştir. Bu test, başlangıç HIV-1 RNA düzeyini ölçerek hasta prognozunu değerlendirmek veya antiretroviral tedavi sırasında EDTA'lı plazmada HIV-1 RNA düzeylerindeki değişiklikleri ölçerek antiretroviral tedavinin etkilerini izlemek için kullanılabilir.

COBAS® TaqMan® HIV-1 Testi v2.0, kandaki veya kan ürünlerindeki HIV-1 varlığı için bir tarama testi olarak ya da HIV-1 enfeksiyonunun varlığını doğrulamak amacıyla bir diagnostik test olarak kullanılmak üzere geliştirilmemiştir.

 

Ruhsat durumu

CE-IVD